2006/May/03

ท่ามกลางมนุษย์ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันนั้น

ในทุกที่ทุกจุดสามารถให้เราย้อนมองส่องตน

เราก็สามารถอยู่กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาได้

คนเรานั้นขัดเกลากันบนโลก ต่างมีที่มาหลายร้อยพันครอบครัว

หลายร้อยพันการอบรมฝึกฝน หลายร้อยพันครอบครัว

ต่างมีนิสัยไม่เหมือนกัน นิสัยมุมแหลมมุมเหลี่ยม

ด้วยต้องใช้ชีวิตด้วยกัน จึงขัดเกลากันไปมา

สุดท้ายมุมเหลี่ยมหายจึงกลายเป็นกลมสมบูรณ์

รู้จักผจญต่อความยากลำบาก ความอดทนอดกลั้น

ไม่ไปรังเกียจความโหดร้ายของสังคม

เรื่องราวสลดในสังคมอย่าโทษเขา

เราก็มีส่วนผิด ผิดที่ไม่ได้ช่วยเหลือเขาให้ดี

ความผิดของเขาก็เท่ากับความผิดของเรา

ตัวเราเองหากทำตัวเองให้เที่ยงตรง

จึงจะสามารถพอมีอิทธิพลต่อคนอื่นได้

คนที่ใช้ปากควบคุมคนอื่น

ควบคุมถึงไหน คนอื่นก็รังเกียจไปถึงนั่น

คนที่ปกครองด้วยธรรม

ไม่ต้องเปลืองน้ำลาย คนอื่นก้ชื่นชมทำตาม

ใช้หลักเป็นกลางในใจตนที่เที่ยงตรง

อยู่ร่วมกันเอาใจเขามาใส่ใจเรา

สิ่งใดไม่ชอบก็อย่าทำกับคนอื่น

เรียกร้อนตนเองโดยมาตราฐานสูงสุด

ต่อผู้อื่นโอบอุ้มให้อภัยเขา

เปิดใจยอมรับอย่างเต็มที่

รู้จักปรับปรุงตนเองตลอดเวลา

เจออุปสรรคให้กลับมาย้อนมองส่องตน

เมื่อมีความทุกข์ก็ขอให้ปลอบใจตัวเอง

แล้วก็สู้ต่อไป

Comment

Comment:

Tweet


ต้องทำใจยอมรับ

และเข็มแข็งให้ได้
#2 by แสงแดด At 2006-05-04 03:15,
คนเราพอมาอยู่ร่วมกัน ย่อมมีปัญหา

คงต้องอาศัยการปรับตัวร่วมด้วย

ชอบข้อคิดอ่าครับ ดีจัง
#1 by Ku@ng,..คุง At 2006-05-03 15:55,